Bemästra innovation och förändring - problem, idéer, prioriteringar och Lean Startup

 

Vintergatan
- accelerera innovation

Ett strukturerat sätt att göra rätt sak
Accelerera innovation

Förändring är det nya normala. Denna kurs är specialiserad på att hjälpa dig att skapa en repetitiv process för hur du hittar verkliga problem (för dina kunder och inom din organisation) och från den ta fram idéer och starta förändringsprocessen. Detta ger dig verktyget för att snabbt kunna hantera förändringsprocessen från strategi till implementerad förändring. Du kommer att lära dig att använda Vintergatankartan som din röda tråd i en process för att hantera förändringar, om och om igen. Genom att använda Vintergatankartan kan du snabbt utvärdera chansen för en ny idé att lyckas genom att utföra en "verklighetskontroll" och hitta flaskhalsar eller andra hinder. Först då har du en verklig chans att lösa problem för dina kunder!
 

I den här kursen kommer du att lära dig hur man:
 

 • hittar verkliga problem och prioriterar
 • tar fram idéer
 • använder en Vintergatakarta för strategiskt arbete
 • följer förändringar över tiden - från idé till att hitta gap, prioritera och skapa backloger i värdeflödet (sexfältaren)
 • ser effekterna av de föreslagna ändringarna
 • prioriterar
 • delar upp ditt förändringsinitiativ i värdeflödesriktningen
 • testar sina idéer med Lean Startup-metoden
 • skapar förändringspaket för IT-projekt
 • skapar förändringspaket i kombination med IT-förändringar (utbildning, nya regler etc.)
 • implementerar förändringen
 • följer upp och mäter
Information om kursen:
Typ av kurs:              Distanskurs online
Varaktighet:              1 dag
Språk:                       Svenska eller engelska
Price:                        9 900 SEK (exklusive moms)

Kurslitteratur:        
Vintergatan – navigera och utveckla med full kontroll (inkluderat i priset) 
 
Förberedelser:
Läs boken Vintergatan – fokus på del 4
Gör förberedelseuppgifterna i Miro
Tillgängliga kursdatum:

Datum:                 TBD


 

Dina kursledare

Cecilia Nordén

Seniorkonsult och verksamhetsarkitekt

Thomas Larsson

Seniorkonsult och innovationscoach

Sign up to our newsletter and don´t miss a thing.