Få ut det mesta av din Vintergatan-karta med Miro

The Milky Way
- Börja använda Miro

För dig som redan är Mapmaker.
Redan Mapmaker, börja använda Miro

I den här kursen kommer du lära dig:

I den här kursen kommer du att lära dig:
  • Tips och tricks för att använda Miro.
  • Nödvändig IT-installation (Miro-konton)
  • Hur du överför din befintliga Vintergata-karta till Miro.
  • Versionshantering i Miro
  • Samarbete - hur man får fantastiska möten, workshops och interaktion
Information om kursen:
Typ av kurs:               Distanskurs
Varaktighet:                3,5 h
Språk:                        Svenska eller Engelska
Pris:                           4 900 SEK
 
Förberedelser:
Förbered din Vintergata-karta och ditt Miro-konto.
Tillgängliga kursdatum:
TBD, vänligen kontakta oss.

Your instructors

Cecilia Nordén

Senior Consultant and Enterprise Architect

Thomas Larsson

Senior consultant and innovation coach

Sign up to our newsletter and don´t miss a thing.