Lär dig grunderna

Vintergatan
- Kartläggare i Miro

Förstå hur din verksamhet fungerar
Kartläggare i Miro

Skapa en första grov version av din egen Vintergatakarta.

I den här kursen kommer du att lära dig att:
  • Hitta stegen i ditt övergripande värdeflöde
  • Hur du kartlägger verksamhetsförmågor
  • Hur du kartlägger vilka applikationer som används var i din verksamhet
  • Hur du kartlägger information som skickas mellan olika delar av verksamheten
  • Hur och var du interagerar med dina kunder och partners
Information om kursen:
Typ av kurs:              Distanskurs online
Varaktighet:              1 dag
Språk:                       Svenska eller engelska
Price:                        8 900 SEK (exklusive moms)

Kurslitteratur:        
Vintergatan – navigera och utveckla med full kontroll (inkluderat i priset) 
 
Förberedelser:
Läs boken Vintergatan – fokus på del 2
Gör förberedelseuppgifterna i Miro
 
Tillgängliga kursdatum:
Datum:                 TBD
 (på svenska) - Vänligen kontakta oss om du är intresserad av denna kurs 
 

Dina kursledare

Cecilia Nordén

Seniorkonsult och verksamhets-arkitekt

Thomas Larsson

Seniorkonsult och innovationscoach

Sign up to our newsletter and don´t miss a thing.